Đăng nhập

VÒNG QUAY TITAN VIP 19K

Chú ý : 19k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 228,057Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
3071339*** Nhận được 110 Kim Cương 20:00 20/05
1279993*** Nhận được 210 Kim Cương 20:00 20/05
8072031*** Nhận được 310 Kim Cương 20:00 20/05
tieneml*** Nhận được 110 Kim Cương 20:00 20/05
nganzk*** Nhận được 19 Kim Cương 20:00 20/05
giacmox*** Nhận được 19 Kim Cương 20:00 20/05
maytran*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:58 20/05
conbuon*** Nhận được 19 Kim Cương 19:58 20/05
kiepdep*** Nhận được 19 Kim Cương 19:58 20/05
vuilene*** Nhận được Kim Cương 19:56 20/05
consong*** Nhận được 19 Kim Cương 19:56 20/05
consong*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:56 20/05
kiepdep*** Nhận được 310 Kim Cương 19:54 20/05
giacmok*** Nhận được 110 Kim Cương 19:54 20/05
duyzp*** Nhận được Kim Cương 19:54 20/05
cuocson*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:52 20/05
kieptin*** Nhận được Kim Cương 19:52 20/05
desfsdf*** Nhận được Kim Cương 19:52 20/05
6289875*** Nhận được 19 Kim Cương 19:50 20/05
1543895*** Nhận được 110 Kim Cương 19:50 20/05
1429634*** Nhận được Kim Cương 19:50 20/05
vuilene*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:50 20/05
nganzk*** Nhận được 210 Kim Cương 19:50 20/05
kimtron*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:50 20/05
hotboyx*** Nhận được 1500 Kim Cương 19:48 20/05
sontung*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:48 20/05
sonyeub*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:48 20/05
kieptin*** Nhận được 19 Kim Cương 19:46 20/05
doizaid*** Nhận được 110 Kim Cương 19:46 20/05
tamxinz*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:46 20/05
cuocson*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:44 20/05
tieneml*** Nhận được 1500 Kim Cương 19:44 20/05
hotboyx*** Nhận được 19 Kim Cương 19:44 20/05
desfsdf*** Nhận được Kim Cương 19:42 20/05
kimtron*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:42 20/05
kiepbab*** Nhận được 19 Kim Cương 19:42 20/05
kiepbab*** Nhận được 1500 Kim Cương 19:40 20/05
giacmox*** Nhận được 210 Kim Cương 19:40 20/05
tamxinz*** Nhận được 2500 Kim Cương 19:40 20/05
6997290*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:40 20/05
0322934*** Nhận được 19 Kim Cương 19:40 20/05
1791283*** Nhận được 110 Kim Cương 19:40 20/05
trungso*** Nhận được 310 Kim Cương 19:38 20/05
xinhdep*** Nhận được 310 Kim Cương 19:38 20/05
khongte*** Nhận được 110 Kim Cương 19:38 20/05
songnui*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:36 20/05
kiepdep*** Nhận được Kim Cương 19:36 20/05
kiepdep*** Nhận được 19 Kim Cương 19:36 20/05
giacmot*** Nhận được 5000 Kim Cương 19:34 20/05
consong*** Nhận được Kim Cương 19:34 20/05
/assets/img/lixi.gif