Đăng nhập

VÒNG QUAY TITAN VIP 19K

Chú ý : 19k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 228,057Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
nganzk*** Nhận được 210 Kim Cương 11:10 21/10
tamxinz*** Nhận được 1500 Kim Cương 11:10 21/10
kieptin*** Nhận được 1500 Kim Cương 11:10 21/10
4498416*** Nhận được Kim Cương 11:10 21/10
4924991*** Nhận được 210 Kim Cương 11:10 21/10
8100983*** Nhận được 19 Kim Cương 11:10 21/10
giacmox*** Nhận được 5000 Kim Cương 11:05 21/10
vuilene*** Nhận được 210 Kim Cương 11:05 21/10
trungso*** Nhận được 310 Kim Cương 11:05 21/10
doizaid*** Nhận được 19 Kim Cương 11:00 21/10
kimtron*** Nhận được Kim Cương 11:00 21/10
sonyeub*** Nhận được Kim Cương 11:00 21/10
3717644*** Nhận được 110 Kim Cương 11:00 21/10
1511383*** Nhận được 19 Kim Cương 11:00 21/10
8140031*** Nhận được 2500 Kim Cương 11:00 21/10
kimsuqu*** Nhận được 210 Kim Cương 10:55 21/10
dunglam*** Nhận được 2500 Kim Cương 10:55 21/10
sonyeub*** Nhận được 110 Kim Cương 10:55 21/10
desfsdf*** Nhận được 5000 Kim Cương 10:50 21/10
xinhdep*** Nhận được 110 Kim Cương 10:50 21/10
giacmot*** Nhận được 1500 Kim Cương 10:50 21/10
6499955*** Nhận được 310 Kim Cương 10:50 21/10
8778043*** Nhận được 19 Kim Cương 10:50 21/10
8092532*** Nhận được 19 Kim Cương 10:50 21/10
tamxinz*** Nhận được 210 Kim Cương 10:45 21/10
doizaid*** Nhận được 210 Kim Cương 10:45 21/10
trungso*** Nhận được 5000 Kim Cương 10:45 21/10
xinhdep*** Nhận được 2500 Kim Cương 10:40 21/10
quanap2*** Nhận được 210 Kim Cương 10:40 21/10
dunglam*** Nhận được 210 Kim Cương 10:40 21/10
9070698*** Nhận được 110 Kim Cương 10:40 21/10
8866386*** Nhận được 19 Kim Cương 10:40 21/10
5818027*** Nhận được 2500 Kim Cương 10:40 21/10
xinhdep*** Nhận được Kim Cương 10:35 21/10
1295345*** Nhận được 5000 Kim Cương 10:35 21/10
jackdep*** Nhận được 310 Kim Cương 10:35 21/10
kiepbab*** Nhận được 19 Kim Cương 10:30 21/10
consong*** Nhận được 5000 Kim Cương 10:30 21/10
trungso*** Nhận được 310 Kim Cương 10:30 21/10
2075520*** Nhận được 19 Kim Cương 10:30 21/10
5724696*** Nhận được 310 Kim Cương 10:30 21/10
2396114*** Nhận được 2500 Kim Cương 10:30 21/10
conbuon*** Nhận được 310 Kim Cương 10:25 21/10
doizaid*** Nhận được 1500 Kim Cương 10:25 21/10
duyzp*** Nhận được Kim Cương 10:25 21/10
kimtron*** Nhận được 1500 Kim Cương 10:20 21/10
desfsdf*** Nhận được 19 Kim Cương 10:20 21/10
giacmot*** Nhận được 5000 Kim Cương 10:20 21/10
7114681*** Nhận được 19 Kim Cương 10:20 21/10
2759042*** Nhận được 19 Kim Cương 10:20 21/10
/assets/img/lixi.gif