Đăng nhập

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG

Chú ý : 7k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 187Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
tamxinz*** Nhận được 7 Kim Cương 21:16 20/05
quanap2*** Nhận được 0 Kim Cương 21:16 20/05
trinhcu*** Nhận được 0 Kim Cương 21:16 20/05
trinhcu*** Nhận được 0 Kim Cương 21:14 20/05
namdepz*** Nhận được 0 Kim Cương 21:14 20/05
sonyeub*** Nhận được 0 Kim Cương 21:14 20/05
giacmox*** Nhận được 0 Kim Cương 21:12 20/05
sontung*** Nhận được 7 Kim Cương 21:12 20/05
duyzp*** Nhận được Kim Cương 21:12 20/05
khongte*** Nhận được 0 Kim Cương 21:10 20/05
kiepdep*** Nhận được 0 Kim Cương 21:10 20/05
kieptin*** Nhận được 0 Kim Cương 21:10 20/05
9001643*** Nhận được 999 Kim Cương 21:10 20/05
8542594*** Nhận được 7 Kim Cương 21:10 20/05
4550322*** Nhận được 0 Kim Cương 21:10 20/05
khongte*** Nhận được 7 Kim Cương 21:08 20/05
kiepdep*** Nhận được 0 Kim Cương 21:08 20/05
vuilene*** Nhận được 0 Kim Cương 21:08 20/05
songnui*** Nhận được 7 Kim Cương 21:06 20/05
ngankut*** Nhận được 7 Kim Cương 21:06 20/05
tamxinz*** Nhận được 999 Kim Cương 21:06 20/05
1295345*** Nhận được 7 Kim Cương 21:04 20/05
N0name*** Nhận được 0 Kim Cương 21:04 20/05
xindung*** Nhận được 0 Kim Cương 21:04 20/05
cuocson*** Nhận được 999 Kim Cương 21:02 20/05
trinhcu*** Nhận được 0 Kim Cương 21:02 20/05
kieptin*** Nhận được 999 Kim Cương 21:02 20/05
3025337*** Nhận được Kim Cương 21:00 20/05
0712179*** Nhận được 0 Kim Cương 21:00 20/05
5484027*** Nhận được 7 Kim Cương 21:00 20/05
consong*** Nhận được 0 Kim Cương 21:00 20/05
quanap2*** Nhận được 0 Kim Cương 21:00 20/05
N0name*** Nhận được 7 Kim Cương 21:00 20/05
kiepdep*** Nhận được 0 Kim Cương 20:58 20/05
hotboyx*** Nhận được 0 Kim Cương 20:58 20/05
desfsdf*** Nhận được 7 Kim Cương 20:58 20/05
jackdep*** Nhận được 0 Kim Cương 20:56 20/05
N0name*** Nhận được 999 Kim Cương 20:56 20/05
kimtron*** Nhận được 0 Kim Cương 20:56 20/05
trinhcu*** Nhận được 0 Kim Cương 20:54 20/05
kieptin*** Nhận được 0 Kim Cương 20:54 20/05
xindung*** Nhận được 0 Kim Cương 20:54 20/05
vuilene*** Nhận được Kim Cương 20:52 20/05
trinhcu*** Nhận được 7 Kim Cương 20:52 20/05
duyzp*** Nhận được 0 Kim Cương 20:52 20/05
6468306*** Nhận được 7 Kim Cương 20:50 20/05
trungso*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 20/05
6198047*** Nhận được 7 Kim Cương 20:50 20/05
doizaid*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 20/05
0451607*** Nhận được 0 Kim Cương 20:50 20/05
/assets/img/lixi.gif