Đăng nhập

VÒNG QUAY KHUNG GIỜ VÀNG

Chú ý : 7k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 152Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
longhot*** Nhận được 0 Kim Cương 12:25 21/10
jackdep*** Nhận được 7 Kim Cương 12:25 21/10
trinhcu*** Nhận được 0 Kim Cương 12:25 21/10
9217912*** Nhận được 0 Kim Cương 12:20 21/10
7190511*** Nhận được 999 Kim Cương 12:20 21/10
7877074*** Nhận được Kim Cương 12:20 21/10
kiepdep*** Nhận được 999 Kim Cương 12:20 21/10
giacmot*** Nhận được 7 Kim Cương 12:20 21/10
maytran*** Nhận được 0 Kim Cương 12:20 21/10
tamxinz*** Nhận được 999 Kim Cương 12:15 21/10
trungso*** Nhận được 0 Kim Cương 12:15 21/10
N0name*** Nhận được 999 Kim Cương 12:15 21/10
trungso*** Nhận được 999 Kim Cương 12:10 21/10
desfsdf*** Nhận được 7 Kim Cương 12:10 21/10
khongte*** Nhận được 0 Kim Cương 12:10 21/10
2389707*** Nhận được 0 Kim Cương 12:10 21/10
8195431*** Nhận được 0 Kim Cương 12:10 21/10
6717389*** Nhận được 7 Kim Cương 12:10 21/10
duyzp*** Nhận được 999 Kim Cương 12:05 21/10
tieneml*** Nhận được 0 Kim Cương 12:05 21/10
xinhdep*** Nhận được 7 Kim Cương 12:05 21/10
khongte*** Nhận được 999 Kim Cương 12:00 21/10
jackdep*** Nhận được 0 Kim Cương 12:00 21/10
jackdep*** Nhận được 7 Kim Cương 12:00 21/10
4675934*** Nhận được Kim Cương 12:00 21/10
7627823*** Nhận được Kim Cương 12:00 21/10
9308290*** Nhận được 0 Kim Cương 12:00 21/10
songnui*** Nhận được 7 Kim Cương 11:55 21/10
consong*** Nhận được 7 Kim Cương 11:55 21/10
ngankut*** Nhận được 7 Kim Cương 11:55 21/10
xinhdep*** Nhận được 0 Kim Cương 11:50 21/10
vuilene*** Nhận được 0 Kim Cương 11:50 21/10
N0name*** Nhận được 7 Kim Cương 11:50 21/10
7084367*** Nhận được 999 Kim Cương 11:50 21/10
8494253*** Nhận được 7 Kim Cương 11:50 21/10
0075912*** Nhận được 999 Kim Cương 11:50 21/10
dunglam*** Nhận được 0 Kim Cương 11:45 21/10
giacmox*** Nhận được 7 Kim Cương 11:45 21/10
kiepdep*** Nhận được 7 Kim Cương 11:45 21/10
vuilene*** Nhận được 7 Kim Cương 11:40 21/10
maytran*** Nhận được 999 Kim Cương 11:40 21/10
cuocson*** Nhận được 7 Kim Cương 11:40 21/10
1960575*** Nhận được Kim Cương 11:40 21/10
5051057*** Nhận được 0 Kim Cương 11:40 21/10
5532443*** Nhận được 999 Kim Cương 11:40 21/10
kieptin*** Nhận được 7 Kim Cương 11:35 21/10
nganzk*** Nhận được 7 Kim Cương 11:35 21/10
maytran*** Nhận được 7 Kim Cương 11:35 21/10
consong*** Nhận được 0 Kim Cương 11:30 21/10
tieneml*** Nhận được 7 Kim Cương 11:30 21/10
/assets/img/lixi.gif