Đăng nhập

SKY ƠI ... SAY BOOYAHHH

Chú ý : 10k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 27,076Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
desfsdf*** Nhận được 210 Kim Cương 11:30 21/10
giacmot*** Nhận được 1700 Kim Cương 11:30 21/10
ngankut*** Nhận được 110 Kim Cương 11:30 21/10
9954128*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:30 21/10
1847660*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:30 21/10
7621100*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:30 21/10
cuocson*** Nhận được 1700 Kim Cương 11:25 21/10
xinhdep*** Nhận được Kim Cương 11:25 21/10
jackdep*** Nhận được 1700 Kim Cương 11:25 21/10
giacmok*** Nhận được 110 Kim Cương 11:20 21/10
desfsdf*** Nhận được 210 Kim Cương 11:20 21/10
kieptin*** Nhận được 110 Kim Cương 11:20 21/10
3168149*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:20 21/10
6884396*** Nhận được 110 Kim Cương 11:20 21/10
7295138*** Nhận được 888 Kim Cương 11:20 21/10
jackdep*** Nhận được Kim Cương 11:15 21/10
khongte*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:15 21/10
maytran*** Nhận được 110 Kim Cương 11:15 21/10
ngankut*** Nhận được 320 Kim Cương 11:10 21/10
xindung*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:10 21/10
nganzk*** Nhận được 4000 Kim Cương 11:10 21/10
2620660*** Nhận được Kim Cương 11:10 21/10
0370198*** Nhận được 320 Kim Cương 11:10 21/10
1944060*** Nhận được 20 Kim Cương 11:10 21/10
xindung*** Nhận được 210 Kim Cương 11:05 21/10
giacmot*** Nhận được 320 Kim Cương 11:05 21/10
1295345*** Nhận được 888 Kim Cương 11:05 21/10
quanap2*** Nhận được 10 Kim Cương 11:00 21/10
conbuon*** Nhận được Kim Cương 11:00 21/10
duyzp*** Nhận được Kim Cương 11:00 21/10
6317021*** Nhận được 110 Kim Cương 11:00 21/10
3997492*** Nhận được 10 Kim Cương 11:00 21/10
8449059*** Nhận được 1700 Kim Cương 11:00 21/10
kimsuqu*** Nhận được 320 Kim Cương 10:55 21/10
1295345*** Nhận được 1700 Kim Cương 10:55 21/10
maytran*** Nhận được 110 Kim Cương 10:55 21/10
kimsuqu*** Nhận được 210 Kim Cương 10:50 21/10
1295345*** Nhận được 110 Kim Cương 10:50 21/10
longhot*** Nhận được 4000 Kim Cương 10:50 21/10
1506938*** Nhận được 888 Kim Cương 10:50 21/10
7240369*** Nhận được 10 Kim Cương 10:50 21/10
6358271*** Nhận được 20 Kim Cương 10:50 21/10
conbuon*** Nhận được 320 Kim Cương 10:45 21/10
songnui*** Nhận được 320 Kim Cương 10:45 21/10
dunglam*** Nhận được 210 Kim Cương 10:45 21/10
quanap2*** Nhận được 1700 Kim Cương 10:40 21/10
N0name*** Nhận được 320 Kim Cương 10:40 21/10
songnui*** Nhận được 320 Kim Cương 10:40 21/10
0135428*** Nhận được 110 Kim Cương 10:40 21/10
9338362*** Nhận được 20 Kim Cương 10:40 21/10
/assets/img/lixi.gif