Đăng nhập

SKY ƠI ... SAY BOOYAHHH

Chú ý : 10k/1 lần quay
Play Center Play
Nổ Hũ

Trong Hũ Vàng Có : 27,176Kim Cương

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
doizaid*** Nhận được 110 Kim Cương 20:18 20/05
vuilene*** Nhận được 210 Kim Cương 20:18 20/05
sontung*** Nhận được 10 Kim Cương 20:18 20/05
kimsuqu*** Nhận được 320 Kim Cương 20:16 20/05
tamxinz*** Nhận được 110 Kim Cương 20:16 20/05
songnui*** Nhận được 4000 Kim Cương 20:16 20/05
conbuon*** Nhận được 4000 Kim Cương 20:14 20/05
tieneml*** Nhận được 210 Kim Cương 20:14 20/05
nganzk*** Nhận được 20 Kim Cương 20:14 20/05
consong*** Nhận được 1700 Kim Cương 20:12 20/05
songnui*** Nhận được 1700 Kim Cương 20:12 20/05
kimsuqu*** Nhận được 210 Kim Cương 20:12 20/05
7205281*** Nhận được 4000 Kim Cương 20:10 20/05
5594455*** Nhận được 210 Kim Cương 20:10 20/05
1987763*** Nhận được Kim Cương 20:10 20/05
kiepdep*** Nhận được 888 Kim Cương 20:10 20/05
hotboyx*** Nhận được 20 Kim Cương 20:10 20/05
consong*** Nhận được 320 Kim Cương 20:10 20/05
dunglam*** Nhận được 888 Kim Cương 20:08 20/05
songnui*** Nhận được 320 Kim Cương 20:08 20/05
namdepz*** Nhận được 110 Kim Cương 20:08 20/05
giacmot*** Nhận được Kim Cương 20:06 20/05
vuilene*** Nhận được 4000 Kim Cương 20:06 20/05
consong*** Nhận được 20 Kim Cương 20:06 20/05
tieneml*** Nhận được 888 Kim Cương 20:04 20/05
conbuon*** Nhận được 210 Kim Cương 20:04 20/05
khongte*** Nhận được 210 Kim Cương 20:04 20/05
kiepdep*** Nhận được 888 Kim Cương 20:02 20/05
vuilene*** Nhận được Kim Cương 20:02 20/05
khongte*** Nhận được 10 Kim Cương 20:02 20/05
4680961*** Nhận được 110 Kim Cương 20:00 20/05
3871969*** Nhận được 320 Kim Cương 20:00 20/05
9452412*** Nhận được 888 Kim Cương 20:00 20/05
trinhcu*** Nhận được 110 Kim Cương 20:00 20/05
consong*** Nhận được 20 Kim Cương 20:00 20/05
consong*** Nhận được 10 Kim Cương 20:00 20/05
giacmox*** Nhận được 210 Kim Cương 19:58 20/05
desfsdf*** Nhận được 10 Kim Cương 19:58 20/05
giacmox*** Nhận được 20 Kim Cương 19:58 20/05
sontung*** Nhận được Kim Cương 19:56 20/05
doizaid*** Nhận được 20 Kim Cương 19:56 20/05
N0name*** Nhận được 210 Kim Cương 19:56 20/05
trinhcu*** Nhận được 888 Kim Cương 19:54 20/05
trungso*** Nhận được 110 Kim Cương 19:54 20/05
trinhcu*** Nhận được Kim Cương 19:54 20/05
kimtron*** Nhận được 1700 Kim Cương 19:52 20/05
jackdep*** Nhận được Kim Cương 19:52 20/05
doizaid*** Nhận được Kim Cương 19:52 20/05
0189792*** Nhận được 20 Kim Cương 19:50 20/05
3706558*** Nhận được 110 Kim Cương 19:50 20/05
/assets/img/lixi.gif